Nieuws

Publicatie nieuwe Codex

Op de werelddag veiligheid van dit jaar, 28 april 2017, werd door Minister van Werk, Kris Peeters, aangekondigd via een persbericht dat de koning de nieuwe Codex had ondertekend. Hoewel het daarna enige tijd stil bleef rond deze ondertekening, kunnen wij nu bevestigen dat deze Codex ook effectief verschenen is in het Belgisch Staatsblad op…
Read more

Ondersteuning bij opmaak globaal preventieplan (GPP) en jaaractieplan (JAP)

Elke werkgever wordt van overheidswege verplicht om in zijn onderneming een welzijnsbeleid voor de medewerkers op te stellen om onder andere arbeidsongevallen en beroepsgerelateerde ziekten te voorkomen. Hiertoe zal elke werkgever de preventiemaatregelen die in zijn onderneming van toepassing moeten zijn, moeten bepalen op grond van de aard van de activiteiten die hij verricht en…
Read more

Nieuwe regelgeving PBM

Graag wilden we u op de hoogte stellen van het feit dat de regels omtrent PBM recent gewijzigd zijn. U doet er dus goed aan de vernieuwde regelgeving te raadplegen alvorens over te gaan tot de aankoop van nieuwe PBM voor uw firma. Meer bepaald gaat het om de intrekking van richtlijn 89/686/EEG en de…
Read more

Update module ‘Risicoanalyse’

Waar het voorheen niet mogelijk was om een checklist terug te bewerken/doorlopen nadat deze was afgewerkt, is deze mogelijkheid nu wel voorzien. Aan de bestaande module 'Risicoanalyse' zijn twee extra stappen toegevoegd: De stap 'Checklist' => Deze was voorheen geïntegreerd in de stap 'Risico's'. Echter wanneer de checklist eenmaal doorlopen was, was het nadien niet…
Read more