Nieuws

ISO 45001 in maart verwacht

De final draft van de ISO 45001 is goedgekeurd. Dat maakte de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) bekend. Niets staat de publicatie ervan in maart 2018 nu nog in de weg. De nieuwe internationale managementstandaard over veiligheid en welzijn op het werk vervangt de OHSAS 18001. ISO 45001 bevat eisen voor een managementsysteem waarmee een…
Read more

Nieuwe VCA is een feit!

De nieuwe VCA (2017/6.0) is recentelijk goedgekeurd door de Raad voor Accreditatie. Dit houdt in dat deze op korte termijn de huidige VCA 2008/5.1 gaat vervangen. Op hoofdlijnen kent VCA 2017/6.0 vijf grote verbeteringen: 1. Terug naar de basis Veiligheid komt nog meer centraal te staan. Door een aantal eisen strakker te formuleren en te…
Read more

Publicatie nieuwe Codex

Op de werelddag veiligheid van dit jaar, 28 april 2017, werd door Minister van Werk, Kris Peeters, aangekondigd via een persbericht dat de koning de nieuwe Codex had ondertekend. Hoewel het daarna enige tijd stil bleef rond deze ondertekening, kunnen wij nu bevestigen dat deze Codex ook effectief verschenen is in het Belgisch Staatsblad op…
Read more

Ondersteuning bij opmaak globaal preventieplan (GPP) en jaaractieplan (JAP)

Elke werkgever wordt van overheidswege verplicht om in zijn onderneming een welzijnsbeleid voor de medewerkers op te stellen om onder andere arbeidsongevallen en beroepsgerelateerde ziekten te voorkomen. Hiertoe zal elke werkgever de preventiemaatregelen die in zijn onderneming van toepassing moeten zijn, moeten bepalen op grond van de aard van de activiteiten die hij verricht en…
Read more