Privacy Policy

Contactgegevens en andere persoonlijke informatie waarvan u ons in kennis stelt worden opgeslagen in de databank van Phronesys. Wij garanderen hierin absolute discretie. Opslag is noodzakelijk voor een optimale verwerking van deze data, om U met een zo efficiënt mogelijk antwoord te bedienen. Uw persoonsgegevens zullen op geen enkel ogenblik worden doorgegeven aan derden.

Wenst u geen informatie te ontvangen over onze producten en diensten, kan u dat kenbaar maken aan: Phronesys, Hannekenshoek 15, 2200 Herentals. Deze is tevens verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

E-mail: info@phronesys.eu