Modules

Overzicht Modules

 • Continue Verbetering

  Verbeteren van de kwaliteit van producten en/of diensten, milieu- en/of veiligheidsregels naleven, voedselveiligheid garanderen, …! Met de module ‘Continue Verbetering’ beheert u alle verbeterpunten, aandachtspunten, tekortkomingen, corrigerende en preventieve maatregelen. U registreert en analyseert het probleem, formuleert en implementeert de...

  Lees meer
 • Takenbeheer

  De module 'Takenbeheer' is het hart van de applicatie. Zij communiceert met alle andere modules binnen Phronesys en centraliseert alle taken en/of gebeurtenissen van alle gebruikers in één handige opvolgingstool....

  Lees meer
 • Documentenbeheer

  Met de module ‘Documentenbeheer’ digitaliseert u al uw bestanden systematisch en bewaart ze online op één plek. Zo vinden en hanteren u en uw medewerkers altijd de laatst gecontroleerde versie van documenten en voorkomt u foutief gebruik van vervallen versies....

  Lees meer
 • Human Resources

  Uw werknemers in één oogopslag Hoeveel bestanden moet u openen om te weten wanneer een medewerker in dienst kwam? Wanneer hij zijn laatste medische keuring had en wanneer of waar hij een opleiding volgde? En waar vindt u weer het...

  Lees meer
 • Aankoop

  Hoeveel kosten uw grond- en hulpstoffen, en hoe vlot worden deze geleverd? Hoe evolueren uw leverancierskosten? Als u al uw aankoopgegevens op een rijtje hebt, ziet u meteen waar u kunt besparen of waar ruimte is voor een betere service....

  Lees meer
 • CRM

  Offertes, bestellingen, facturen en betalingsdetails: de CRM-module centraliseert alle informatie per klant, en houdt ze up-to-date. Ook persberichten over nakende fusies, de neerslag van een gesprek, een rapport over de sector, … u sleept ze vlot naar uw klantenfiche. Zo...

  Lees meer
 • Veiligheid

  Uw veiligheidsrisico’s helder in kaart brengen? Eenvoudig risicoanalyses, incidenten en indienststellingsverslagen opmaken en opvolgen? Uw Jaaractieplan (JAP) of Globaal preventieplan (GPP) eenvoudig maar gestructureerd uitwerken en opvolgen? Of weten wanneer uw medewerker aan nieuwe persoonlijke beschermingsmiddelen toe is?...

  Lees meer
 • Milieu

  Hoe duurzaam is uw bedrijfsvoering? Zijn de significante milieuaspecten van uw bedrijfsvoering gekend? Hoe wordt verontreiniging van bodem, water en lucht door een foutieve handeling of een ongecontroleerd proces opgevolgd? Klachten ten gevolge van geluidshinder, geurhinder, ... welke beheersmaatregelen hebben...

  Lees meer
 • Voedselveiligheid

  Altijd een stapje voorblijven Met de module "Voedselveiligheid" automatiseert u alle stappen in uw voedselveiligheidsprocessen van het uitvoeren tot het documenteren van uw gevarenanalyse. U geeft zelf vorm aan uw gevarenanalyse, of u maakt gebruik van bestaande sjablonen. Met de...

  Lees meer
 • Onderhoud

  Uw machines probleemloos up and running houden? Uw installaties veilig en duurzaam laten presteren? En aan de alsmaar strengere regelgeving voldoen? Een degelijk onderhoudsbeleid is hiervoor cruciaal. Met de module ‘Onderhoud’ registreert, documenteert en controleert u al uw onderhoudsactiviteiten en...

  Lees meer
 • Kwaliteitscontrole

  Met de module ‘kwaliteitscontrole’ documenteert u uw kwaliteitscontroles flexibel en automatisch. U bepaalt zelf de parameters, meeteenheden en aanvaardingscriteria. Daarna moet u alleen de gemeten waarden ingeven, en Phronesys doet al de rest: controle, analyse, monitoring en rapportage....

  Lees meer
 • Bedrijf

  In de module ‘Bedrijf’ definieert u afdelingen, processen, locaties, installaties en bedrijfsmiddelen (met bijhorende wisselstukken) op maat van uw onderneming....

  Lees meer
 • Systeem

  In de module 'Systeem' definieert u al uw bedrijfsinstellingen; flexibel en eenvoudig. U maakt gebruikersprofielen aan en legt de toegangs- en beheerrechten vast per module en voor elke functie of gebruiker....

  Lees meer