Maatwerk

Wij ontwikkelen onze applicaties vanuit de visie dat de functionaliteit en gebruikersvriendelijkheid voor de eindgebruiker centraal moeten staan. Daarom bieden wij maatwerk, geheel toegespitst op uw specifieke wensen.

Wij hanteren hiervoor een eigen ontwikkelingsmethodologie, waarbij de nadruk ligt op interactie met u als opdrachtgever tijdens het ganse traject. Ook na de opdrachtomschrijving wordt u volop betrokken bij het project en heeft u invloed op en controle over de voortgang. Hierdoor komt u niet voor verrassingen te staan en heeft u de garantie dat u het systeem krijgt dat u voor ogen had en dat volledig voldoet aan uw wensen.

Ontwikkelingsmethodologie

Onze ontwikkelingsmethodologie kent zes fasen, waardoor het voor u als opdrachtgever goed te volgen is waar wij staan in het ontwikkelingsproces. Transparantie ten alle tijden is onontbeerlijk tijdens dit procesl!

Stap 1 - Inventarisatie
De eerste, en waarschijnlijk wel belangrijkste stap in het ontwikkelingsproces is de inventarisatiefase. In deze fase worden uw wensen en de systeemvereisten in kaart gebracht. Vervolgens plannen wij het project door het bepalen van milestones met bijhorende deliverables en geven wij u een
tijdsindicatie. Aan de hand van deze tijdsindicatie wordt een offerte op maat opgesteld.
Stap 2 - Functioneel ontwerp
Aan de hand van de inventarisatie ontwikkelen wij in samenwerking met u een functioneel ontwerp. In deze fase van het ontwikkelingsproces gaan wij dieper in op de functionele eisen die u aan het uiteindelijke resultaat stelt. Bovendien worden er ook alternatieve oplossingen aangedragen en zal de
tijdsindicatie indien nodig worden bijgesteld.
Stap 3 - Technisch ontwerp
Na goedkeuring van het functioneel ontwerp, ontwikkelen wij een technisch ontwerp. Hierin worden de technische vereisten en beslissingen gedocumenteerd.
Stap 4 - Ontwikkeling
In deze fase start de daadwerkelijke ontwikkeling. Aan de hand van het technisch en functioneel ontwerp worden de onderdelen uitgewerkt. Ook tijdens deze fase staat het contact met de opdrachtgever centraal. U bent te allen tijde op de hoogte van de voortgang.
Stap 5 - Testing en debugging
In deze fase van het ontwikkelingsproces gaan we met u en de eindgebruiker(s) de applicatie intensief testen. Op deze wijze waarborgen wij de functionaliteit van de applicatie. Op- en aanmerkingen worden in rekening gebracht en indien bijgestuurd.
Stap 6 - Oplevering
De laatste stap in onze ontwikkelingsmethodologie is de finale oplevering. Dit betekent dat wij het eindresultaat demonstreren aan u als opdrachtgever en de ontwikkelingen finaal implementeren.