Aankoop

Aankoop

Online, efficiënt en in een veilige omgeving samenwerken met uw leveranciers en subcontractors.

Hoeveel kosten uw grond- en hulpstoffen en hoe vlot worden deze geleverd? Hoe evolueren uw leverancierskosten? Als u al uw aankoopgegevens op een rijtje hebt, ziet u meteen waar u kunt besparen of waar ruimte is voor een betere service.
Met de module ‘Aankoop‘ beheert u al uw gegevens van uw leveranciers, feilloos en automatisch. Bovendien is deze module een uitstekende tool om de prestaties van uw leveranciers te evalueren.

Functionaliteiten

Bespaar tijd, geld en middelen door al uw leveranciersgegevens op één plek te beheren: contact- en financiële gegevens, geldigheid van certificaten, prestatiemetingen, leveranciersklachten, …

Beschadiging, te late levering, product of dienst niet conform,… Registreer eenvoudig elke klacht. Uw leverancier ontvangt een online formulier, vult zijn oorzaakanalyse, correctieve en corrigerende maatregelen in en onderbouwt deze desgewenst met bewijsmateriaal (foto’s, e-mails, documenten). Tevreden met de oplossing? Ja? Ok. Klacht afsluiten. Nee? Het proces wordt opnieuw doorlopen. Effectief, efficiënt en snel.

Hoe houdt u grip op uw externe aanbieders? Met welk systeem en volgens welke criteria meet u de door hen geleverde prestaties/dienstverlening? Phronesys laat u toe een beoordelingssysteem op maat van uw leveranciers in te richten. Hierbij bepaalt u zelf welke (hoofd)criteria u hanteert voor een bepaalde groep leveranciers. Tevens bepaalt u welk criterium door welke medewerker beoordeeld dient te worden. Via een notificatiesysteem worden medewerkers uitgenodigd om de toegewezen leveranciers te beoordelen.

Standaarden zoals ISO, BRC, IFS, … vereisen dat bepaalde van uw leveranciers beschikken over geldige certificaten. Voor veel bedrijven is het een tijdrovend en omslachtig proces om dit op te volgen.

Phronesys waakt over de geldigheid van de certificaten en verwittigt leveranciers tijdig om de nieuwe versies up te loaden. Via het systeem kan u deze eenvoudig valideren.

Via onze uitgebreide bestelmodule beheert u uw bestellingen bij uw leveranciers en kan u uw stock bijhouden. Deze functionaliteit is gelinkt aan facturatie.

Anderstalige leveranciers? Alle communicatie verloopt automatisch in de moedertaal van uw leverancier! Alle communicatie wordt opgeslagen en is te allen tijde traceerbaar.