Bedrijf

Bedrijf

Eenvoudige configuratie van de systeem instellingen op maat van uw bedrijf.

Functionaliteiten

Via deze functionaliteit maak je een eenvoudig overzicht van alle afdelingen van je organisatie.

Via deze functionaliteit maak je een eenvoudig overzicht van al je bedrijfsprocessen. Via turtle diagrammen breng je proceskenmerken zoals inputs, outputs en middelen in kaart. Deze visuele voorstelling helpt je om je proces beter te begrijpen en om verbetermogelijkheden te ontdekken. Via een overkoepelend procesmodel breng je interacties tussen verschillende processen in kaart.

Bedrijfsmiddelen kunnen gekoppeld worden aan locaties waardoor je snel en efficiënt kan navigeren met behulp van de locatietree. Je kan ook meteen werkorders registreren.

Via deze functionaliteit behoud je een overzicht van al je bedrijfsmiddelen. Voor elk bedrijfsmiddel wordt automatisch een serienummer gegenereerd. Elk bedrijfsmiddel wordt ondergebracht in een categorie en gekoppeld aan de bijhorende locatie. Je kan de status van elk bedrijfsmiddel bijhouden (in dienst / uit dienst / in stock /…) 

Via deze functionaliteit bewaar je het overzicht van je wisselstukken. Je kan wisselstukken sorteren op type en de stock opvolgen (actuele stock vs. minimumstock)