Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole

Zorg ervoor dat uw procesoutputs voldoen aan de vooropgestelde eisen, aanvaardingscriteria, toleranties, ...

Met de module ‘Kwaliteitscontrole’ heeft u volledige controle over al uw processen.

Definieer controleplannen (aard van de controle, controlemethode, frequentie van controle, aanvaardingscriteria, …) op maat van uw organisatie en borg dat te allen tijde voldaan wordt aan de vooropgestelde vereisten.

Functionaliteiten

Dynamische opzet

Definieer de noodzakelijke controleplannen; flexibel en eenvoudig. Bepaal zelf de te meten/monitoren parameters, controlemethode, frequentie en uitvoerders van de controle(s) en de acceptatievoorwaarden.

Universeel toepasbaar

Door de dynamische opzet kan deze module  voor elk type controleplan gehanteerd worden.

Beslissen op basis van feiten

Volg de te controleren parameters grafisch op, voer trendanalyses uit, …. en neem de juiste beslissingen gebaseerd op feitenmateriaal!

U kunt vanaf elke locatie toegang krijgen tot uw kwaliteitscontroleplannen. Rapporteer kwaliteitscontroles onmiddellijk op uw mobiele apparaat (online of offline) en bekijk de resultaten in real-time.