Veiligheid

Veiligheid

Bij veiligheid op het werk gaat het niet alleen om het werken met veilige en goedgekeurde middelen, maar veilig gedrag is net zo belangrijk. Heldere voorlichting, duidelijke werkinstructies, het juiste gebruik van middelen en regelmatig onderhoud en keuring,...

Uw veiligheidsrisico’s helder in kaart brengen? Eenvoudig risicoanalyses en indienststellingsverslagen opmaken en opvolgen? Uw Jaaractieplan (JAP) of Globaal Preventieplan (GPP) eenvoudig maar gestructureerd uitwerken en opvolgen? Of weten wanneer uw medewerker aan nieuwe persoonlijke beschermingsmiddelen toe is? Met de module ‘Veiligheid’ voldoen uw preventiebeleid, risicoanalyses, indienststellingsverslagen, JAP, GPP,… altijd aan de vereisten en slaagt u met vlag en wimpel voor uw VCA en ISO 45001 audits

Functionaliteiten

Eenvoudig opmaken en periodiek (her)beoordelen van uw risico analyses (RA’s) per proces, werkplek, activiteit, installatie… Via instellingen bepaalt u onder andere welke risiconiveaus u hanteert en welke factoren u in rekening brengt. Via deze functionaliteit kan u verschillende risicoanalyses uitvoeren: globale risicoanalyses, taak risicoanalyses, risicoanalyse brand en ook een risicoanalyse chemische agentia.

Melden, opvolgen en afhandelen van ongevallen/incidenten met terugkoppeling naar de RA: is er een incident gekoppeld aan een risico, dan zal het systeem u automatisch vragen om dat specifiek risico opnieuw te beoordelen.

Opmaken en documenteren van indienststellingsverslagen.

Eenvoudig opmaken en managen van het globaal preventieplan (GPP) en het jaaractieplan (JAP). U maakt uw GPP op en het systeem genereert automatisch jaaractieplannen. 

Automatische creatie van Veiligheidsinstructiekaarten (VIK’s) voor installaties, machines, gereedschap…

PGB’s zijn productgegevensbladen die bedoeld zijn om essentiële veiligheids- en gezondheidsinformatie over chemische stoffen op een duidelijke en beknopte manier te verstrekken.

PGB’s volgen een vast formaat dat ontworpen is om noodzakelijke informatie beknopt en logisch te presenteren. 

Beheer van uw persoonlijke beschermingsmiddelen en collectieve beschermingsmiddelen inclusief stockbeheersysteem met notificaties. U kan tevens toewijzingen van PBM’s aan medewerkers controleren en opvolgen.

Bouw toolboxen eenvoudig op en registreer instructeurs, deelnemers en momenten waarop de toolbox gegeven wordt. Deelnemers kunnen digitaal aftekenen om hun aanwezigheid te bevestigen.