HLS naar HS

Sinds 2012 worden alle ISO-managementsysteemnormen opgezet volgens de zogenaamde High Level Structure (HLS). Net zoals alle ISO-normen een periodieke herziening ondergaan, merkte de experten van de International Organization for Standardization (ISO) dat het tijd werd ook de HLS als kern van de normen aan te passen aan nieuwe inzichten en ervaringen. Die ‘nieuwe HLS’ werd in mei 2021 gepubliceerd onder een nieuwe naam: Harmonized Structure (HS). Sindsdien wordt de HS in alle nieuwe en herziene ISO-managementsysteemnormen opgenomen.

Heb je nog nooit van de High Level Structure (HLS) gehoord? Of ben je benieuwd naar de voordelen van de Harmonized Structure (HS)? In deze blog delen we je een korte samenvatting van deze nieuwe gestandaardiseerde manier voor de opmaak van ISO-managementsysteemnormen.

Wat is de High Level Structure (HLS)?

Vroeger verschilden managementsystemen (ISO 9001, ISO 14001 …) zowel qua terminologie als structuur enorm. Elke bijkomende norm die je als organisatie wilde implementeren had dus tot op zekere hoogte een eigen werkwijze om de vereisten te formuleren. Er was een groot gebrek aan eenduidigheid. In 2012 werd de High Level Structure (HLS) geïntroduceerd als reactie op dit probleem. Sindsdien vormt de HLS de basis voor alle nieuwe en vernieuwde ISO-managementnormen.

De HLS bestaat uit 10 universele hoofdstukken met elk een reeks kernelementen die als geheel dienen als uniforme basisstructuur en vereisten. 

Elke managementnorm vult de HLS aan met specifieke vereisten van bepaalde aspecten, zoals kwaliteit (ISO 9001), milieu (ISO 14001), informatiebeveiliging (ISO 27001) of gezond en veilig werken (ISO 45001). Deze managementsysteemnormen pluggen als het ware in op de HLS.  

De ISO-managementsysteemnormen zijn ontwikkeld volgens het ‘Plug-in model’. In dit model sluiten de normen en richtlijnen aan op een set gemeenschappelijke ‘kerneisen’. De HLS biedt die uniforme basis waar normen naadloos op aansluiten.

Het voordeel? Eens je één ISO-norm onder de knie hebt, kan je dankzij de uniforme werkwijze eenvoudig andere normen opnemen, en heb je minder tijd en middelen nodig. 

Wat is de Harmonised Structure (HS)?

De HLS werd in mei 2021 vervangen door de nieuwe Harmonized Structure (HS). Sindsdien vormt de HS de gemeenschappelijke kern voor de opmaak van alle nieuwe en revisies van bestaande ISO-managementsysteemnormen.

De kernelementen van de High Level Structure blijven behouden in de Harmonized Structure. Zo blijft de kernstructuur van 10 hoofdstukken onveranderd. There are vooral verduidelijkende aanvullingen en nuanceringen van enkele basiseisen toegevoegd.

 

Een overzicht van de aanpassingen per hoofdstuk:

1. Onderwerp en toepassingsgebied

ISO-managementsysteemnormen moeten nu het beoogde resultaat beschrijven van de implementatie van deze specifieke standaard.

2. Normatieve verwijzingen

Geen aanpassingen.

3. Termen en definities

De termen en definities moeten voortaan geïntegreerd worden in alle ISO-managementsysteemnormen in plaats van naar de verwijzingen. Het doel hiervan is om meer duidelijkheid en transparantie te creëren.

4. Context van de organisatie

§4.2: Je krijgt nu zelf de keuze van hoeveel/welke stakeholders je de eisen en verwachtingen in kaart gaat brengen. Daarbij dien je de keuze wel te onderbouwen en zijn de van toepassing zijnde wettelijke eisen nog steeds verplicht in te vullen.

5. Leadership

Geen aanpassingen.

6. Planning

§6.3: Planning van wijzigingen (management of change) is voortaan een gemeenschappelijke eis.

7. Ondersteuning

§7.5: Neutralere aanpak voor gedocumenteerde informatie (bv. hybride vorm)Het format van documentatie wordt hiermee irrelevant en er is niet langer een onderscheid tussen informatie ‘bijhouden’ en ‘onderhouden’.

8. Uitvoering

Geen aanpassingen.

9. Evaluatie van de prestaties

Geen aanpassingen.

10. Verbetering

Meer nadruk op het pro-actief initiëren van verbeteringen in plaats van mogelijke verbeteringen te identificeren vanuit een preventief standpunt.

Wat zijn de gevolgen voor ISO managementsysteemnormen?

Op dit moment: niets. De vernieuwde uitgave van de HLS heeft uiteraard impact op ISO-managementsysteemnormen, maar dat betekent niet dat deze aanpassingen meteen doorgevoerd kunnen worden. Pas in toekomstige publicaties van de ISO-normen die de HLS structuur gebruiken, zal de aangepaste HS worden overgenomen.

Het herzieningsproces van de gepubliceerde ISO-normen wordt gewoonlijk om de 5 jaar opgestart.  Een gespecialiseerde task force komt samen en beslist of er nood in aan een revisie, en stelt dan de eventuele bijkomende aanpassingen op. Pas wanneer de task force beslist de ISO-norm te updaten, zullen de aanpassingen in de HLS worden doorgevoerd naar de HS. 

Vragen over de overgang van de High Level Structure (HLS) naar de Harmonized Structure (HS) of over ISO-managementnormen in het algemeen? Neem contact op voor persoonlijk advies.