ISO 50001

ISO 50001:2018

Wil je als organisatie je energieverbruik verbeteren en hierbij kosten besparen en de milieu-impact van je energieverbruik verminderen? Dan is de ISO 50001:2018 norm een uitstekende richtlijn om dit te realiseren.

Wat is ISO 50001?

Het implementeren en een energiemanagementsysteem (EnMS) omvat het opstellen van een energiebeleid, doelstellingen (incl. acties om deze doelstellingen te bereiken) en energieprestatie-indicatoren om de energieprestaties op te volgen. Bij het bepalen van deze doelstellingen dient de organisatie rekening te houden met welke toestellen, machines, afdelingen, … het meeste energie verbruiken en/of aanzienlijk potentieel bieden voor verbetering van de energieprestaties (het zogenaamde significante energieverbruik).

ISO 50001:2018

De Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO) erkende dat er een doeltreffend antwoord op de klimaatverandering diende te worden geformuleerd en dat er meer en meer nationale normen m.b.t. energiebeheer en energie-efficiëntie opgesteld werden. Om deze reden werd er in 2007 aan de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) gevraagd om een internationale norm voor energiemanagement te ontwikkelen. Op 17 juni 2011 is de eerste versie van ISO 50001 uiteindelijk gepubliceerd.

In 2018 is de tweede en nieuwste versie van de ISO 50001 norm uitgekomen, met in België als officiële naam NBN EN ISO 50001:2018. Hierbij is de structuur aangepast naar de Harmonised Structure (HS) om integratie met andere managementsysteemnormen te vereenvoudigen. In België is het NBN (Bureau voor Normalisatie) verantwoordelijk voor de publicatie van (internationale en Europese) normen. Zodra een Belgische publicatie plaatsvindt, krijgt de norm automatisch deze toevoeging. De ‘EN’ toevoeging verwijst dan weer naar de Europese publicatie door CEN-CENELEC.

Waarom ISO 50001 certificering?

Het implementeren van een energiemanagementsysteem en het behalen van een ISO 50001 certificaat heeft verschillende voordelen voor zowel de eigen organisatie als de leefomgeving. Het certificaat geeft je klanten de zekerheid dat je serieus bezig bent met je energieverbruik waardoor je je kan onderscheiden van concurrenten.

Positief imago

ISO 50001-certificatie draagt bij aan een positief imago voor de organisatie daar je kan aantonen dat je actief werkt aan het energieverbruik en de energie-efficiëntie.

Opdrachten en aanbestedingen

Steeds vaker is ISO 50001-certificatie een voorwaarde voor opdrachten of aanbestedingen bij overheden en grote organisaties. Hierbij zal de organisatie zijn concurrentiepositie t.o.v. andere (niet-gecertificeerde) organisaties verbeteren

Beperken van klimaatverandering

Door implementatie van de ISO 50001 norm kan een organisatie zijn broeikasgasemissies ten gevolge van het energiegebruik verminderen.

Energiekosten beperken

Door implementatie van de ISO 50001 norm zal een organisatie zijn energieprestaties en bijbehorende energiekosten verbeteren.

De inhoud van ISO 50001

ISO 50001 is – zoals de meeste ISO-normen – opgesteld volgens het Harmonised Structure (HS) principe. Dit betekent dat deze normen een gemeenschappelijke kerntekst en dezelfde structuur hebben. Op deze manier wordt geborgd dat thema’s die in elke norm aan bod komen steeds op dezelfde plaats (hoofdstuk & paragraaf) behandeld worden.

De norm bestaat uit 11 hoofdstukken, die hieronder worden weergeven. De eerste vier hoofdstukken (0 t/m 3) bevatten algemene uitleg, de hoofdstukken 4 tot en met 10 beschrijven de kern van de norm, namelijk de normeisen.

Hoofdstuk 0: InleidingHoofdstuk 6: Planning
Hoofdstuk 1: Onderwerp en toepassingsgebiedHoofdstuk 7: Ondersteuning
Hoofdstuk 2: Normatieve verwijzingenHoofdstuk 8: Uitvoering
Hoofdstuk 3: Termen en definitiesHoofdstuk 9: Evaluatie van de prestaties
Hoofdstuk 4: Context van de organisatieHoofdstuk 10: Verbetering
Hoofdstuk 5: Leiderschap

Voor wie is ISO 50001 bedoeld?

ISO 50001 is bedoeld voor elke organisatie die actief en systematisch haar energieverbruik wil verbeteren. Aangezien iedere organisatie een vorm van energieverbruik (bv. verlichting, transport, verwarming/koeling, …) heeft, is ISO 50001 toepasbaar op iedere organisatie, ongeacht de activiteiten, sector en/of grootte.

ISO 50001 is een kader voor het inrichten van een energiemanagementsysteem, de concrete invulling van de eisen uit de norm kan de organisatie zelf invullen.

De ISO 50000 serie

De ISO 50000 serie helpt organisaties hun energieprestaties continu te beheren. De bekendste – en enige certificeerbare – norm in de reeks is ISO 50001. De andere, aanvullende richtlijnen dienen ter ondersteuning en focussen elk op deelaspecten zoals auditing, communicatie, implementatietechnieken en energiemetingen.

De voornaamste richtlijnen uit deze serie zijn:

  • ISO 50001 ‘Energiemanagementsystemen – Eisen met gebruiksrichtlijnen’
  • ISO 50002 ‘Energy audits — Requirements with guidance for use’
  • ISO 50003 ‘Energy management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems’
  • ISO 50004 ‘Energy management systems — Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an ISO 50001 energy management system’
  • ISO 50005 ‘Energy management systems — Guidelines for a phased implementation’
  • ISO 50006 ‘Energy management systems — Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPI) — General principles and guidance’
  • ISO 50009 ‘Energy management systems — Guidance for implementing a common energy management system in multiple organizations’
  • ISO 50015 ‘Energy management systems — Measurement and verification of energy performance of organizations — General principles and guidance’