Kwaliteit

KWALITEITSBEHEER

Maak tijd voor
continue verbetering

Phronesys dashboard

KWALITEITSBEHEER

Maak tijd voor
continue verbetering

Phronesys dashboard

Stel meteen problemen vast

Neem de meldingsdrempel van papieren administratie weg zodat kwaliteitsissues sneller gemeld worden. Via onze app melden je medewerkers eenvoudig beschadigde leveringen, onvolledige verpakkingen, onveilige situaties, productieproblemen etc. on the spot, al dan niet gestaafd met enkele foto’s. Gemelde afwijkingen zijn rechtstreeks beschikbaar voor de bevoegde teams opdat er onmiddellijk geanalyseerd en bijgestuurd kan worden.

✔ Rondgangen

✔ Checklists

Beheer je auditprogramma van A tot Z

Controleer met één klik op de knop welke normparagrafen reeds geauditeerd geweest zijn en welke je nog moet inplannen. Voer je audit uit, en verzeker opvolging van eventuele afwijkingen via automatische rapporten en rechtstreekse opvolgacties.

✔ Visueel auditprogramma

✔ Interne audits

✔ Ingebouwde compliance check

Ga voor een vlotte opvolging en monitoring

Los je afwijkingen meteen op en voer waar nodig oorzaakanalyses uit. Beperk de kans op herhaling door corrigerende maatregelen te plannen en de effectiviteit ervan op te volgen met onze tool.

✔ Oorzaakanalyses

✔ Corrigerende maatregelen

✔ Automatische rapporten

Garandeer efficiënte directiebeoordelingen

In onze Phronesys bibliotheek selecteer je de gewenste template met de minimale inputeisen van je norm(en) en pas je deze aan naar de specifieke behoeftes binnen jouw organisatie. Rapporten worden automatisch door het systeem gegenereerd, op basis van input tijdens het jaar – zelfs over meerdere vestigingen heen. Maak rechtstreeks opvolgacties aan en volg doelstellingen en KPI’s doorheen het jaar op met gepersonaliseerde dashboards en automatische rapporten.

✔ Directiebeoordeling

✔ Doelstellingen en KPI’s

Benieuwd wat Phronesys voor
jouw organisatie kan betekenen?

Vraag nu vrijblijvend en kosteloos een persoonlijke demo aan.