Milieu

Streef samen naar een betere en duurzame toekomst

Een adequate opvolging van milieu-gerelateerde processen is je beste garantie op maximale conformiteit van de actuele normen en milieuwetgeving.

two hands hugging the world with hearts around

Beheer je milieuaspectenanalyse (maa) van a tot z

Het bepalen en opvolgen van je milieudoelstellingen is de essentiële eerste stap naar een duurzame organisatie.

Op basis van zowel het startpunt van je productieproces (grondstoffen, energie,…) als het eindpunt (product, afval, emissies, geur….) krijg je een helder en transparant overzicht van de milieuaspecten en -effecten van je bedrijf.

Wijs werkpunten of risico’s meteen toe aan verschillende verantwoordelijken binnen je organisatie zodat je milieudoelstellingen steeds concreet aangepakt worden.

OPtimaal beheer van incidenten en klachten

Medewerkers kunnen milieu-incidenten op zeer eenvoudige wijze melden via onze app. Heb je een (externe) milieuklacht ontvangen? Een transparante en efficiënte registratie is hierbij een cruciale sleutel tot een snelle oplossing. Maak rechtstreeks follow-up acties aan en verzeker opvolging via overzichtelijke rapporten.

Via digitale toolboxmeetings en lessons learned kan je de verschillende partijen (medewerkers, leveranciers, onderaannemers…) informeren maar ook sensibiliseren om dergelijke incidenten naar de toekomst toe te voorkomen.

man on laptop looking at overview of incidents clicking view incident
man with tablet with chart and paper

Standaardiseer het beheer van afvalstoffen

Het gestandaardiseerd proces voor het beheer van gevaarlijk afval zorgt voor een tijdsefficiënte oplossing van deze cruciale taak. Zowel de inzameling, registratie, opslag en de uiteindelijke verwijdering verlopen volledig via een geautomatiseerd en gestandaardiseerd proces. Een overzichtelijk rapport geeft je steeds de laatste stand van zaken weer.

Verlies bovendien geen tijd met het zoeken naar ophaalbonnen, identificatieformulieren en facturen.

Beheer gevaarlijke stoffen (sds)

Wie met gevaarlijke stoffen werkt, dient alle gegevens op de productfiches over te zetten naar de inventaris gevaarlijke stoffen. Op basis van identificatie-gegevens en eigenschappen breng je onder meer gezondheidsrisico’s in kaart en worden risicoanalyses voor chemische agentia (RACA) steeds op het juiste moment uitgevoerd.

De software ondersteunt je bij het opmaken van je veiligheidsinformatiebladen (VIB) – die je eventueel kan downloaden uit de Phronesys bibliotheek.

factory with nuclear signage dumping fluids in river

Meer weten over een digitaal milieumanagementsysteem (MMS)?

Neem contact op om te bespreken hoe wij jou kunnen ondersteunen.