Veiligheid

een veilige werkplek zonder zorgen

Droom jij ook van een werkplek zonder ongevallen, waar incidenten en zelfs onveilige situaties en bijna-ongevallen consequent gemeld worden?

Maak vandaag nog van deze droom een werkelijkheid! Door gebruik te maken van één geïntegreerd systeem, verhoog je de veiligheid binnen je organisatie op alle niveaus en creëer je maximale betrokkenheid van je medewerkers. Zo behoud je op elk moment controle over je volledige veiligheidssysteem.

man and woman in laptop screens getting an idea together

Organiseer Digitale toolboxmeetings

In onze Phronesys bibliotheek download je de benodigde digitale toolbox (e-learning) en pas je het aan naar de specifieke behoeftes binnen jouw organisatie. Deelnemers tekenen digitaal af om hun aanwezigheid te bevestigen. Behoud met deze presentielijst en automatische grafieken steeds een duidelijk en helder overzicht van de deelnemers aan een specifieke toolbox.

Indien gewenst kan je elke toolbox uitbreiden met een kennistest om je er zo van te verzekeren dat alle deelnemers het essentiële meenemen in hun dagelijkse job.

Beheer je incidenten

De mobiele app voorziet een eenvoudige manier om onmiddellijk onveilige situaties, ongevallen en incidenten te melden op elke werkplek. Met slechts één druk op de knop meld je een incident en voeg je ondersteunende afbeeldingen toe.

Zodra een medewerker een incident meldt, worden de leidinggevenden en de preventieadviseur meteen op de hoogte gebracht dankzij het automatische notificatiesysteem – indien gewenst. Bepaal onmiddellijke acties, voer oorzaakanalyses uit en koppel terug naar de risicoanalyses – in kader van het DRBS (dynamisch risicobeheersingssysteem) – zodat die steeds actueel blijven.

Behoud ook steeds overzicht met automatische grafieken op basis van alle gemelde incidenten – zoals de piramide van Heinrich / de veiligheidspiramide, het totaal aantal meldingen per maand, de frequentiegraad, de ernstgraad etc.

man on laptop looking at overview of incidents clicking view incident
man with thought balloons thinking about possible risks

Optimaliseer inventarisatie en evaluatie van risico’s (RIE)

Door gebruik te maken van één geïntegreerd systeem, zorg je voor een grondige optimalisatie van alle geldende risicoanalyses (RA) binnen je organisatie. Per proces, werkplek, activiteit en installatie verzeker je zo een tijdsefficiënte documentatie en periodieke beoordeling.

Het opmaken, uitvoeren en opvolgen van alle globale risicoanalyses (GRA), taak risicoanalyses (TRA), risicoanalyses brand (RA brand) en risicoanalyses chemische agentia (RACA) wordt zo kinderspel voor alle betrokkenen binnen je organisatie. Verzeker dat zelfs last-minute risicoanalyses (LMRA) uitgevoerd worden dankzij onze app die steeds binnen handbereik is.

Maak en beheer je globale preventieplannen (GPP) en jaaractieplannen (JAP) eenvoudig op basis van de gegevens en rapporten binnen je systeem. De gestructureerde workflow verzekert concrete uitvoering en opvolging.

Tijdsefficiënt beheer van je Arbeidsmiddelen

Het overzichtelijke stockbeheersysteem zorgt voor een tijdsefficiënt beheer van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), elektronisch gereedschap, ladders, heftrucks… Met automatische notificaties ben je steeds verzekerd van de nodige voorraad.

Automatische opvolging van arbeidsmiddelen zorgt voor een steeds up-to-date overzicht van indienstelling tot vervanging. Door het instellen van een aantal parameters wordt preventief onderhoud automatisch ingepland. Het geïntegreerd onderhoudsbeheer verzekert zo een substantiële daling van je onderhoudskosten, zonder de veiligheid uit het oog te verliezen! Op basis van het onderhoudsverslag stel je snel en eenvoudig werkorders op. Wanneer de deadline van een werkorder nadert, worden de verantwoordelijken automatisch verwittigd.

Stelt één van je medewerkers een storing of defect aan een bedrijfsmiddel vast? Via onze mobiele app selecteer je eenvoudig het bedrijfsmiddel op naam, locatie of via het scannen van een QR-code, en vraag je rechtstreeks vanop de werkplek werkorders aan – ondersteund met beeldmateriaal.

maintenance man with giant wrench turning a gear with maintenance woman on a stepladder with thumbs up
man sorting files and putting them in folder

Automatische creatie Veiligheidsinstructiekaarten (VIK)
& Veiligheidsinformatiebladen (VIB)

Niets is zo belangrijk als medewerkers die op de hoogte zijn van de risico’s tijdens het uitvoeren van hun dagdagelijkse job. Door de automatische creatie van veiligheidsinstructiekaarten (VIK) voor al je installaties, machines en gereedschap zorg je steeds voor een veilige situatie op de werkvloer.

Werk je met chemische stoffen binnen je bedrijf? Veiligheidsinformatiebladen (VIB) of productgegevensbladen zijn steeds up-to-date en informeren zo al je medewerkers over de essentiële veiligheids- en gezondheidsinformatie.

Jouw veiligheidsdromen werkelijkheid maken?

Neem contact op om te bespreken hoe wij jou kunnen ondersteunen.