Continue verbetering

Continue verbetering

Verbeter de efficiëntie en de effectiviteit van uw managementsysteem continu!

Garandeer 100% ISO-compliance, en ga niet voor minder! Rapporteer, volg, bewaak en verbeter de efficiëntie en effectiviteit van uw managementsystemen op het gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid en voedselveiligheid.

Functionaliteiten

Phronesys voorziet een eenvoudige workflow om aan deze nieuwe eis van de HLS standaarden te voldoen. De workflow begeleidt u door het proces van:

  • vaststellen van externe en interne belangrijke issues die relevant zijn voor het doel en de strategische richting van uw organisatie alsook het vermogen beïnvloeden om vooropgestelde (strategische) doelstellingen te bereiken.
  • bepalen welke belanghebbenden (stakeholders) relevant zijn voor de organisatie.
  • identificeren van de eisen/verwachtingen van de belanghebbenden en evalueren of hieraan wordt voldaan.
  • identificeren van de risico’s en kansen gelieerd aan de belanghebbenden.
  • bepalen van de impact van de stakeholder op de prestaties van de organisatie op basis van de geïnventariseerde eisen en verwachtingen en de beoordeling of hieraan wordt voldaan, wordt op basis van de gerelateerde risico’s en/of opportuniteiten. De impact wordt bepaald door het product van invloed x belang en positioneert een stakeholder in een van de volgende kwadranten: ‘tevreden houden’, ‘samenwerken’, ‘monitoren’ en ‘informeren’.
  • bepalen van de acties op basis van o.a. de positionering van de stakeholder in een van de kwadranten.

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, … elk van deze standaarden vereist dat de directie met geplande tussenpozen een beoordeling doet van de continue geschiktheid, …, doeltreffendheid van zijn management systeem. Met Phronesys kan je op eenvoudige wijze een directiebeoordeling plannen, uitvoeren en rapporteren om vervolgens de vastgestelde acties, doelstellingen, … verder op te volgen.

Gebruik templates zodat je niets over het hoofd ziet. Via templates haal je meteen data en statistieken op uit Phronesys om ze te bespreken tijdens de directiebeoordeling.

Definieer SMART doelstellingen met bijhorende targets en actieplannen. Monitor de realisatie met behulp van KPI’s. Uw persoonlijk KPI-dashboard maakt het geheel nog transparanter.

Deze module faciliteert van a tot z bij de planning, uitvoering en documentatie van alle type audits: interne audits, compliance audits, hygiëne rondgangen,… Maak al dan niet gebruik van voorgedefinieerde sjablonen om standaard audits uit te voeren. Vastgelegde niet-conformiteiten worden afgehandeld in de CAPA module waar u correcties kunt uitvoeren, mogelijke oorzaken kunt achterhalen, corrigerende en/of preventieve acties kunt uitvoeren en ook de effectiviteit van al deze acties snel kunt evalueren

Maak gebruik van beschikbare sjablonen voor het uitvoeren en rapporteren van werkplekinspecties op vlak van kwaliteit, milieu, veiligheid en/of voedselveiligheid of definieer deze zelf. Voer vervolgens de inspecties uit en rapporteer deze eventueel aan de hand van een mobiele APP.

Ons uitgebreid platform biedt bedrijven een complete CAPA workflow. Verbeterpunten, aandachtspunten en niet-conformiteiten worden steeds tijdig opgevolgd en uitgevoerd.

Stel uw auditprogramma op via Phronesys en zorg ervoor dat de effectiviteit van uw managementsysteem periodiek beoordeeld wordt.

Wees uw auditor voor! Onze ingebouwde normcheck laat u toe om de requirements van een norm (VCA, ISO 9001, ISO 14001…) te overlopen en eventuele tekortkomingen te ontdekken ter voorbereiding van de audit. Phronesys linkt u automatisch door naar de juiste plaats in het systeem om compliance te beoordelen.

Weg met papieren checklijsten en gedaan met foto in te scannen: voer uw audits en werkplekinspecties (online én offline) uit via uw mobiele apparaat en bekijk resultaten in realtime.