woman gasping in shock looking at phone with danger triangles and button report

Help, ik moet een arbeidsongeval onderzoeken!

De Welzijnswet schrijft voor dat de werkgever een welzijnsbeleid voert met als doel het verbeteren en optimaliseren van het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk. De preventie van arbeidsongevallen vormt hierin één van de belangrijkste onderdelen. De werkgever dient maatregelen te nemen om ongevallen te beheren, te onderzoeken en herhaling te voorkomen.

We horen maar al te vaak dat incidenten – specifiek near-misses of bijna-ongevallen – te weinig gemeld worden en dat het arbeidsongevallenonderzoek moeizaam verloopt. Phronesys kan je hierin bijstaan met onze jarenlange expertise, state-of-the-art software en gedreven team van experts!

Met onze digitale veiligheidstool kan je alle incidenten registreren die zich voordoen op de werven, doorheen de nodige onderzoeksprocedures worden begeleidt opdat je geen wettelijke verplichtingen vergeet, automatisch herinnerd worden aan het terugkoppelen naar de risicoanalyses (RA), beheersmaatregelen communiceren aan opdrachtgevers en werknemers voor veilig werk, én meer!

1. – het incident wordt gemeld

Ben jij het ook beu dat incidenten niet tijdig gemeld worden – en je analyses dus niet correct zijn? Met Phronesys kunnen medewerkers of hun leidinggevenden onmiddellijk onveilige situaties, ongevallen en incidenten melden vanop élke werkplek.

woman gasping in shock looking at phone with danger triangles and button report

Elimineer de administratieve last van papieren meldingsformulieren met onze gebruiksvriendelijke app. Met slechts één druk op de knop meld je een incident, waarbij je onmiddellijk de situatie kan omschrijven, foto’s kan toevoegen, en kan koppelen aan locaties of aan projecten (waardoor je in een projectdossier perfect opvolgt hoeveel WPI’s, LMRA’s, toolboxen, incidenten, klachten… er waren). Verder kan je direct taken aanmaken en betrokken personen (getuigen, slachtoffers) aanduiden indien van toepassing.

Laat de melder meer informatie invullen met zelf in te stellen velden per (sub)categorie voor meer analyse; gaat een incident puur over veiligheid, of wil je uitbreiden naar schadegevallen, kwaliteitsincidenten, beveiligingsincidenten (bv. ISO 27000), milieu-incidenten…?

2. – het ongeval onderzoeken

Beslis per (sub)categorie wie er automatisch genotificeerd moet worden wanneer er een ongeval wordt gemeld. Bij een bijna-ongeval wilt de directie hier misschien geen melding van krijgen, maar bij een dodelijk ongeval wel.

Eventueel kan je directe acties ondernemen om de omgeving veilig te stellen. Gebruik standaardtaken om herinnerd te worden aan zaken die je steeds bij dat type incident moet afhandelen (melding aan verzekering, omstandig verslag opmaken, ongevallensteekkaart…).

Enkel medewerkers met de juiste bevoegdheid (minimaal preventieadviseur niveau 2) kunnen aangewezen worden om de oorzakenanalyse uit te voeren. Gebruik het MUOPO, DOMINO, 5-why, 7-M… model om de onderliggende oorzaak te onderzoeken. Creëer vervolgens meteen maatregelen, CAPA’s, leveranciersklachten… Omdat je eerst de onderzoeksanalyse uitgevoerde, kan je de bronaanpak gebruiken bij het definiëren van deze taken! De software vraagt je ook steeds na een incident om de risicoanalyses (RA) te herevalueren.

man on laptop looking at overview incidents

3. – opvolgen van je beslissingen

Eens je arbeidsongevallenonderzoek afgerond is, kan je lessons learned definiëren om herhaling van het ongeval te voorkomen. Denk je dat dit onvoldoende zal zijn? Plan dan direct een toolboxsmeeting in om dit onderwerp aan te kaarten.

Communiceer rechtstreeks met de betrokken partijen door hen het automatisch opgestelde onderzoeksverslag (of slechts bepaalde delen ervan) via het systeem door te mailen.

man standing in front of reports and charts

Verlies geen tijd meer met het opstellen en updaten van grafieken. Volg je veiligheidsbeleid en beheersmaatregelen op elk moment op via automatisch gegenereerde rapporten, grafieken en persoonlijke dashboarden; zoals de piramide van Heinrich / de veiligheidspiramide, het totaal aantal meldingen per maand, de frequentiegraad, de ernstgraad etc. – zelfs over meerdere vestigingen heen!

Onze digitale veiligheidstool uitproberen?

Wil je ontdekken hoe Phronesys de melding, analyse en opvolging van incidenten vergemakkelijkt? Onderzoek zelf een fictief arbeidsongeval in een vrijblijvende demo van onze software.