Opstellen van een milieuaspectenanalyse (MAA) i.k.v. ISO 14001

Wens je een milieumanagementsysteem te implementeren? Dan bevat de internationale ISO 14001 standaard alle eisen waar je bedrijf of organisatie aan dient te voldoen om dit te realiseren. Maar hoe begin je hieraan? We leggen het je stap-voor-stap uit.

1. Leg alle milieuaspecten en -effecten vast

Een belangrijk onderdeel van deze ISO 14001 standaard is het in kaart brengen van de verschillende milieuaspecten en de milieueffecten die daarmee samenhangen. 

Een milieuaspect is dus een neutraal gegeven, een milieueffect een positieve of negatieve verandering van het milieu. Ieder milieuaspect kan één of meerdere milieueffecten tot gevolg hebben. Beperk je dus zeker niet tot enkel de negatieve milieueffecten! Hieronder enkele voorbeelden van milieuaspecten en milieueffecten:

Bovenstaande zijn slechts enkele voorbeelden. Bij het in kaart brengen van de verschillende milieuaspecten (en bijhorende milieueffecten) kan een organisatie kijken naar:

 • emissies naar de lucht;
 • lozingen in het water;
 • lozingen op het land;
 • gebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen;
 • gebruik van energie;
 • energie-uitstoot;
 • productie van afval
 • ruimtegebruik;
Levenscyclusperspectief

Belangrijk is om bij het identificeren van de verschillende milieuaspecten het levenscyclusperspectief van een product of dienst in acht te nemen aangezien iedere stap in de levenscyclus van een product of dienst een belangrijk milieuaspect kan vormen.

2. Hou rekening met uitzonderlijke situaties

Bij het in kaart brengen van de verschillende milieuaspecten dient men eveneens rekening te houden met abnormale omstandigheden (bv. opstarten of stilleggen van een installatie, onderhoud van een installatie, …) en voorzienbare noodsituaties (bv. brand, accidentele lozingen in water, accidentele emissies naar de atmosfeer, …).

3. Milieuaspectenanalyse

Eens alle milieuaspecten en bijhorende milieueffecten in kaart gebracht zijn dienen de belangrijke milieuaspecten bepaald te worden. Hiervoor dienen er criteria (frequentie, grootte, ernst, blootstelling, …) te worden vastgelegd om de verschillende milieuaspecten te evalueren en classificeren.

Hierna kunnen er vervolgens beheersmaatregelen en acties bepaald worden om de belangrijkste milieuaspecten aan te pakken.

Hoe kan Phronesys je helpen?

Phronesys beschikt over een team van gekwalificeerde consultants (Lead Auditor ISO 14001:2015 / Milieucoördinator Niveau A of B) die je organisatie kunnen bijstaan bij het opstellen van een milieuaspectenanalyse. 

Daarnaast beschikt Phronesys over een in-house ontwikkelde cloudapplicatie waarmee je de milieuaspectenanalyse van A tot Z kan beheren:

 • bepalen van criteria/factoren om milieuaspecten te evalueren;
 • bepalen van significantieniveaus om milieuaspecten te classificeren;
 • identificeren van de verschillende milieuaspecten (incl. abnormale omstandigheden en voorzienbare noodsituaties);
 • bepalen van de beheersmaatregelen en acties om belangrijke milieuaspecten aan te pakken.

Graag advies bij het uitwerken van de milieuaspectenanalyse (MAA) van uw organisatie? Neem gerust contact op voor persoonlijk advies.